#MakeupArtist

Nguyễn Hồng Thúy

Chăm Sóc Viên Spa Bậc A+, Chuyên Viên Nối Mi

Thời gian làm việc: 80:00 – 18:00 hoặc 12:00 – 22:00

Phan Kim Phượng

Chăm Sóc Viên Spa Bậc B+, Makeup Artist

Thời gian làm việc: 80:00 – 18:00 hoặc 12:00 – 22:00

Nguyễn Thị Anh Thư

Makeup Artist, Spa Condinator

Thời gian làm việc: 80:00 – 18:00 hoặc 12:00 – 22:00

Trương Như Ngọc

Kỹ Thuật Tóc Bậc A+, Makeup Artist

Thời gian làm việc: 08:00 – 19:00 hoặc 12:00 – 22:00

Nguyễn Kim Cương

Kỹ Thuật Tóc Bậc A+, Makeup Artist

Thời gian làm việc: 08:00 – 19:00

#ArtEraShop

Mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng tại Art Era Shop