Nguyễn Ngọc Sang

Trưởng Bộ Phận Nail | Bậc A

Thời gian làm việc: 09:00 – 19:00

#NailTechnician

Phan Thị Kim Phượng

Nail Technician

Thời gian làm việc: 10:00 – 20:00 hoặc 11:00 – 21:00

Nguyễn Yến Vân

Jr. Stylist | Technician

Thời gian làm việc: 11:00 – 21:00

Nguyễn Thị Hồng

Nail Technician | Spa Therapist

Thời gian làm việc: 11:00 – 21:00

Nguyễn Diễm

Assistant

Thời gian làm việc: 11:00 – 21:00

Nguyễn Hồng Nhung

Assistant

Thời gian làm việc: 11:00 – 21:00

#ArtEraShop

Mua sắm sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp chất lượng tại Art Era Shop