DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI
RELAXATION

CHĂM SÓC DA MẶT

Facial Basic

45min

Special Facial Care

40min - 60min

Other Treatment

30min - 60min

Treatment

90min - 120min

Oxy Treament

30min - 60min

Packages

120min - 240min

LIỆU PHÁP CƠ THỂ

Paraffin Treatments

30min - 60min

Whitening

30min - 60min

Body Wrap

30 phút - 60 phút

Body Scrub

40min - 60min

THƯ GIÃN

Relaxing

30min - 90min

Relaxing With Special Oil

60min - 120min

Copyright © 2017 ArteraSalonSpa, Inc. All rights reserved. | Design by ArteraSalonSpa

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN