Tuyển Dụng


Vị trí công việc: Assistant - Thợ Phụ Tóc.

Mô tả công việc: Kiến thức gội, sấy, phụ trợ.

Kinh nghiệm : 1 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Thực hiện bài kiểm tra: Click vào đây

Vị trí công việc: Spa Therapist - Nhân Viên Chăm Sóc Da

Mô tả công việc:

 • Kiến thức thư giãn da mặt, cơ thể.
 • Am hiểu các sản phẩm thư giãn

Kinh nghiệm : 2 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Vị trí công việc: Tuyển Stylist - Nhà tạo mẫu tóc

Mô tả công việc:

 • Kiến thức cắt, tạo kiểu.
 • Có khả năng sáng tạo, tư vấn cho khách hàng.

Kinh nghiệm : 5 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Thực hiện bài kiểm tra: click vào đây

 

Vị trí công việc: Spa staff - Nhân viên thư giãn.

Mô tả công việc: Kiến thức thư giãn cơ thể.

Kinh nghiệm : 1 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Vị trí công việc: Spa Expert - Chuyên viên chăm sóc da

Mô tả công việc:

 • Kiến thức thư giãn và điều trị da mặt, cơ thể
 • Am hiểu các sản phẩm thư giãn, trị liệu.
 • Có khả năng phân tích và xử lý các loại da.

Kinh nghiệm : 3 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Vị trí công việc: Assistant - Thợ Phụ Tóc.

Mô tả công việc: Kiến thức gội, sấy, phụ trợ.

Kinh nghiệm : 1 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Thực hiện bài kiểm tra: Click vào đây

Vị trí công việc: Spa Therapist - Nhân Viên Chăm Sóc Da

Mô tả công việc:

 • Kiến thức thư giãn da mặt, cơ thể.
 • Am hiểu các sản phẩm thư giãn

Kinh nghiệm : 2 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Vị trí công việc: Tuyển Stylist - Nhà tạo mẫu tóc

Mô tả công việc:

 • Kiến thức cắt, tạo kiểu.
 • Có khả năng sáng tạo, tư vấn cho khách hàng.

Kinh nghiệm : 5 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Thực hiện bài kiểm tra: click vào đây

 

Vị trí công việc: Spa staff - Nhân viên thư giãn.

Mô tả công việc: Kiến thức thư giãn cơ thể.

Kinh nghiệm : 1 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan

Vị trí công việc: Spa Expert - Chuyên viên chăm sóc da

Mô tả công việc:

 • Kiến thức thư giãn và điều trị da mặt, cơ thể
 • Am hiểu các sản phẩm thư giãn, trị liệu.
 • Có khả năng phân tích và xử lý các loại da.

Kinh nghiệm : 3 năm

Kỹ năng: chi tiết trong buổi phỏng vấn

Tính chất công việc: làm việc theo ca/đổi ca

Trình độ: lao động phổ thông

Mức lương: thỏa thuận

Chế độ khác: theo chính sách quy định của pháp luật Việt Nam

Yêu cầu hồ sơ: 

 • Đơn xin việc
 • Sơ yếu lý lịch
 • Hộ khẩu, chứng minh nhân dân
 • Giấy khám sức khỏe
 • Các bằng cấp liên quan
SƠ YẾU LÝ LỊCH
Quá trình học nghề
Quá trình làm việc
Vị trí ứng tuyển


Copyright © 2017 ArteraSalonSpa, Inc. All rights reserved. | Design by ArteraSalonSpa

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN