• Thời Gian Đặt Hẹn
  • Dịch Vụ
  • Dịch Vụ Kèm Theo
  • Nhân Viên
  • Thông Tin
  • Xác Nhận
  • Hoàn Tất

Thời Gian Đặt Hẹn

Quý khách chọn ngày để xem lịch làm việc của nhân viên và nhấn vào ô màu xanh để chọn thời gian quý khách muốn đặt hẹn.

Thời Gian Đặt Hẹn

Quý khách chọn ngày để xem lịch làm việc của nhân viên và nhấn vào ô màu xanh để chọn thời gian quý khách muốn đặt hẹn.

Dịch Vụ

Vui lòng chọn dịch vụ quý khách muốn đặt hẹn.

Dịch Vụ Kèm Theo

Nhân Viên

Vui lòng chọn nhân viên quý khách muốn đặt hẹn.

Thông Tin

Nhằm mang đến trải nghiệm dịch vụ tốt nhất quý khách vui lòng tạo tài khoản bằng địa chỉ email hoặc thông qua tài khoản Facebook, Google của mình. Quý khách cũng có thể tự quản lý lịch hẹn của mình sau khi tạo tài khoản thành công.

Xác Nhận

Quý khách vui lòng xem lại thông tin đặt hẹn của mình và nhấn vào nút Đặt Hẹn để hoàn tất.

Hoàn Tất

Cám ơn quý khách đẵ đặt hẹn. Nhân viên Art Era Salon Spa sẽ liên hệ quý khách sớm nhất để xác nhận lịch hẹn.
Hotline Hỗ Trợ
Vui lòng gọi 0903 351 709

Vui lòng chọn thời gian đặt hẹn

Vui lòng chọn thời gian đặt hẹn
Vui lòng chọn dịch vụ
Bạn có muốn thêm dịch vụ kèm theo?
Vui lòng chọn nhân viên
Thông tin khách đặt hẹn
Xác nhận thông tin đặt hẹn
Đặt lịch hẹn thành công
Tháng 10
2023
T2
T3
T4
T5
T6
T7
CN
25
26
27
28
29
30
1
14 Available
2
27 Available
3
27 Available
4
27 Available
5
27 Available
6
27 Available
7
27 Available
8
27 Available
9
27 Available
10
27 Available
11
27 Available
12
27 Available
13
27 Available
14
27 Available
15
27 Available
16
27 Available
17
27 Available
18
27 Available
19
27 Available
20
27 Available
21
27 Available
22
27 Available
23
27 Available
24
27 Available
25
27 Available
26
27 Available
27
27 Available
28
27 Available
29
27 Available
30
27 Available
31
27 Available
1
27 Available
2
27 Available
3
27 Available
4
27 Available
5
27 Available
30
27 Available
31
27 Available
1
27 Available
2
27 Available
3
27 Available
4
27 Available
5
27 Available
6
27 Available
7
27 Available
8
27 Available
9
27 Available
10
27 Available
11
27 Available
12
27 Available
13
27 Available
14
27 Available
15
27 Available
16
27 Available
17
27 Available
18
27 Available
19
27 Available
20
27 Available
21
27 Available
22
27 Available
23
27 Available
24
27 Available
25
27 Available
26
27 Available
27
27 Available
28
27 Available
29
27 Available
30
27 Available
1
27 Available
2
27 Available
3
Chọn lịch hẹn cho ngày
Tóm Tắt
Nhân viên
TS