TEAM HAIR

Nguyễn Thủy
Hairstylist & ArteraCenter Brand Founder

BRAND MANAGER
Nguyễn Thủy

Nickname  NT
Quê quán  Sài gòn
Thấu hiểu vai trò toàn diện của công ty làm việc theo mô hình mà ban đầu NT nghĩ ra.

Chú trọng đến yếu tố con người và quy trình , sau cùng là Philosophy tức tinh thần, giá trị và văn hóa công ty. Thấu hiểu các yếu tố bổ sung này, NT đã xây dựng doanh nghiệp (và tổ chức) một cách toàn diện nhất, hiệu quả và sâu sắc nhất. 

TOP STYLIST

STYLIST

JR STYLIST

ASSISTANT

Copyright © 2017 ArteraSalonSpa, Inc. All rights reserved. | Design by ArteraSalonSpa

  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN